A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme
Példa cím
Harmonikus ízek
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme

Iskolai beiratkozás (2023/2024-es tanév) 


SULIKÓSTOLÓ 2023 


Dokumentumok 

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV (2020. augusztus)

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL (2020. szeptember)

ÚTMUTATÓ A TENTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ   (2020. szeptember)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT


Helyi tanterv 

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV (2020. szeptember 1.)

Tantárgyi bontása 

ALSÓ TAGOZAT

Ének-zene (1-4. osztály)

Etika (1-4. osztály)

Magyar nyelv és irodalom (1-4. osztály)

Matematika (1-4. osztály)

Technika és tervezés (1-2. osztály)

Testnevelés és sport (1-4. osztály)

Vizuális kultúra (1-4. osztály)

FELSŐ TAGOZAT

Digitális kultúra (5-6. osztály)

Ének-zene (5-8. osztály)

Etika (5-8. osztály)

Magyar nyelv és irodalom (5-8. osztály)

Matematika (5-8. osztály)

Technika és tervezés (5-7. osztály)

Természettudomány (5-6. osztály)

Testnevelés és sport (5-8. osztály)

Történelem (5-6. osztály)

Vizuális kultúra (5-6. osztály)

Élő idegen (német) nyelv (1-8. osztály)


Intézményi közzétételi lista 

A 2022/2023. tanévre vonatkozó "Intézményi közzétételi lista" letölthető az alábbi gombra kattintva.

Dunakiliti, 2022. szeptember 30.


Réder Tamás

IntézményvezetőOrszágos kompetenciaeredmények 

A dunakiliti Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola 2018/2019. évi országos kompetenciamérésben elért eredményei és tapasztalatai.Az intézmény 2020/2021. évi munkaterve 

Az iskolai munkaterv célja, hogy meghatározza a tanév helyi rendjét, szabályozza az iskolanevelő-oktató munkáját és lebontsa az éves feladatokat. A munkaterv a köznevelésre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak megfelelő intézményi működést biztosítja, betartva a fenntartói utasításaiban foglaltakat. A 2020/2021. tanév Munkaterve a Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola és Dunakiliti település hagyományaira, értékeire építve, a nevelőtestület jelen tanévre vonatkozó elképzeléseivel, valamint a törvényi változások összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek.

Iskolánk 2020/2021-es tanévi munkatervében szereplő alap és hozzákapcsolódó feladatok meghatározóak, mindenkitől felelősségteljes munkát, kollektív megvalósítást igényelnek. A kötelező tanórai foglalkozásokon túl az iskolában tanulóinknak nem kötelező tanórai és tanórán kívüli személyiségfejlesztő tevékenységi formákat biztosítunk, a kialakított arculat, az elkezdett munka, a szülők elvárása, a tanulóink sikere, fejlődése érdekében ez kell, hogy tovább vigyen bennünket. Ezért továbbra is keresnünk és élnünk kell azokkal a lehetőségekkel, amelyek színesebbé, vonzóbbá, eredményesebbé teszik munkánkat.

Az intézmény vezetésének felelőssége, hogy a Munkatervben megfogalmazott célok valóra váltásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó, a támogatói környezet bevonásával a tanév folyamán biztosítsa.Tájékoztató az etika és hit- és erkölcstan oktatás választhatóságáról 


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021-es tanévben a hit-és erkölcstan oktatást az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a leendő 1. osztályosoknak a tanuló beíratásakor kell jelezni, hogy etika vagy hit-és erkölcstan oktatást választják.

A hit-és erkölcstan oktatás esetén jelezni kell, hogy mely egyház által szervezett oktatáson vesz részt a tanuló. Jelenleg intézményünkben a hit-és erkölcstani oktatás keretében katolikus és református hitoktatás történik, amennyiben más igény felmerül, úgy a kapcsolatot felvesszük a választott egyház képviselőjével.

Továbbá felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a már tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók a választott etika vagy hit-és erkölcstan tantárgyak módosítását csak írásban  tehetik meg minden tanévben, amely módosítás a következő év szeptember 1-től lép életbe.