A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme
REFERENCIÁK
Lorem ipsum
A Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola honlapja

Cím: 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 92.
Telefonszám: 06-96-576-083
E-mail cím: iskola@dunakiliti.hu
Weboldal alcíme

Étkezési díjak 2022 szeptemberétől

Étkezések száma Térítési díj (FT/adag)*
Ebéd 495
Kétszeri étkezés 595
Háromszori étkezés 665
*A meghatározott összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.


A 2020/2021-es tanév fontosabb dátumai

Tanév: 2020. szeptember 1. (kedd) – 2021. június 15. (kedd) – 179 tanítási nap


27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - százhetvenkilenc nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.

 (3) A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3.§-ban meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. Osztályozó értekezlet: 2021. jan. 22., félévi értesítések kiadása legkésőbb: 2021. jan. 29. (péntek) 1. órában

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

 

Tanítás nélküli munkanapok:

  • 2 nap nevelési értekezlet: 2020. november 20., 2021. március 31.
  • Adventi projektnap: 2020. december 12.
  • 1 nap DÖK program: 2021. június 04.
  • nap tantestületi kirándulás: 2021. május.

 

1 nap pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap: 2020. november 06.


6. § (1) Az őszi szünet 2020. október 23-tól – november 01-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).

(2) A téli szünet 2020. december 19-től 2021. január 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet 2021. április 01-től április 06-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 07. (szerda).

 (6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

(7) Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap áthelyezést - a köznevelésről szóló törvény 30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

 

Munkanap áthelyezések:

A 2020/21. tanévi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő: 

2020. december 12. szombat munkanap

2020. december 24. kedd pihenőnap

 

Egyéb, változással járó időpontok:


Ünnepek, megemlékezések rendje:

okt. 06. 09 óra, Aradi vértanúk

okt. 06. 17 ó 30 p Faluszintű ünnep – Aradi vértanúk

okt. 22. 09 óra és este 17 ó 30 p. okt. 23. Nemzeti Ünnep

október 22. 09 óra Névadó születésének 150. évfordulója

dec. 18. 11 ó és 16 ó 30 p Fenyő ünnep

márc. 12. 09 óra és 17 ó 30 p Forr. és Szab.

jún. 4. 09 óra Nemzeti összetartozás napja

 

Mérések:

május 19. angol, német idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamokon

május 26. mérés a 6. 8. osztályokban

 

Az utolsó hét programja:

jún. 19. 10 óra ballagás

jún. 19. 08 óra 30 perc tanévzáró ünnepély 


A csengetés rendje 
1. óra: 7:55 – 8:40

2. óra: 8:55 – 9:40

3. óra: 9:50 – 10:35

4. óra: 10:45 – 11:30

5. óra: 11:40 – 12:25

6. óra: 12:35 – 13:20

7. óra: 13:30 – 14:15Házirend